Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

ADD & ADHD relaterat Olika former av autism Tourettes Syndrom Motorikstörning (DCD) Tvångssyndrom (OCD) Trotssyndrom (ODD) Ansiktsblindhet (Prosopagnosi) Dyslexi & Dyskalkyli NPF + Psykisk sjukdom Övriga NPF Kan jag ha en diagnos? Utredningar (Hur? Var? När? Varför?) Allmänt Presentationer & Nya medlemmar Hjälpmedel & Stödinsatser Läkemedel & Behandlingar Lagar och regler (LSS, SoL, m.fl.) Ekonomi Kost och matlagning Tips och goda råd Var vi bor (Tråd för landskap/stad) (IRL-vänner sökes) Vänner sökes Tester Bilder & Foton Litteratur Media Dagis / Skola / Jobb / Praktik Familjeliv Diskussioner om NPF Berättelser ur verkligheten Fetalt Alkoholsyndrom (FAS) Off topic - [OT] Dagbok Lekar / Kluringar Om sajten & Om iFokus
02 - ADHD & ADD

Vad är ADHD?

2007-09-12 18:29 #0 av: Cattis

De vanligaste symptomen på ADHD är problem med uppmärksamhet, impulsivitet samt hyperaktivitet. Alla med ADHD är dock inte hyperaktiva, utan kan till och med ha lägre aktivitetsgrad än vad man normalt har. I dessa fall benämns funktionshindret som ADD.

Bara för att man har svårt att sitta stilla, att koncentrera sig och fokusera på det man håller på med, betyder det inte att man har ADHD Så kan det vara för de flesta människor periodvis ändå. Men de som har ADHD har problem med detta dagligen och det kan påverka det vardagliga livet väldigt mycket.

Det är då det blir ett funktionshinder.

Det är viktigt att barn som misstänks ha detta funktionshinder får diagnos tidigt och därmed hjälp och stöd. För barn i skolåldern är det också väldigt viktigt att lärare och övrig personal får kunskap om detta och kan visa extra förståelse för barnets särskilda behov.
Utan extra stöd är det en stor risk att barnen misslyckas i skolan, med både skolarbetet och det sociala umgänget med kompisar, samt att de kan få extremt dålig självkänsla om de hela tiden missförstås och hanteras på fel sätt.

Man trodde förr att ADHD var ett "barnhandikapp" som växte bort och försvann i vuxen ålder. Idag vet vi att detta inte alltid är fallet. För de flesta kvarstår problemen genom hela livet, även om man med åldern ofta blir bättre på att hantera dem.

Vuxna med ADHD, som ej fått diagnos, har ofta problem med depressioner, extremt dålig självkänsla samt stora problem att klara av arbetsliv och relationer. I allra värsta fall hamnar de ofta i svåra missbruk och kriminalitet.

Man kan ha ADHD i olika svårighetsgrad och graden kan variera under olika perioder i livet.
Hur mycket ADHD påverkar livet beror också på hur man är som person och hur ens omgivning är.

För att få diagnos som barn krävs det att man har markanta avvikelser vad gäller uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet.  Dessa problem skall också ha kunnat observeras tidigt, före sju års ålder, samt vara bestående.

Barn skall uppfylla minst 6 av 9 definierade symptomkriterier, inom uppmärksamhetsproblem och/eller hyperaktivitet/impulsivitet, för att kunna få diagnosen ADHD.
Som vuxen räcker det ofta med att man uppfyller ca 5 av diagnoskriterierna.

Det vardagliga livet med ADHD

Att få hjälp och råd av andra i liknande situationer är jätteviktigt för att klara vardagen på lättaste och smidigaste sätt.

För att må och fungera bäst behöver personer med ADHD en extremt väl planerad och strukturerad tillvaro.

Allt måste vara så förutsägbart och överskådligt som möjligt.
För att underlätta i kommunikation med personer som har ADHD gäller att man uttrycker sig konkret, kortfattat och så enkelt som möjligt, utan att använda sig av för mycket liknelser eller luddiga uttryck.

Det är mycket lättare för personer med ADHD att göra/agera rätt, om de vet vad som förväntas av dem.
Stressiga situationer är klart förgörande för dessa personer. Det slutar oftast med förvirring och att ingenting alls blir gjort. Så att planera det man skall göra i förväg är mycket viktigt. Plötsligt ändrade planer kan skapa fullständigt kaos för den drabbade.
Rutiner är också viktiga för att få det vardagliga livet att flyta på så friktionsfritt som möjligt.

Impulsivitet

Saker som kännetecknar de som tillhör den impulsiva gruppen är exempelvis att de extremt lätt agerar utan att tänka först och därmed sätter sig gång på gång i situationer de inte räknat med eller klarar av att reda ut. De reagerar direkt på vad de ser/hör och agerar på dessa impulser, utan eftertanke. De fattar ofta oöverlagda beslut, där konsekvenserna ofta sätter dem "på pottan".

De lever enbart i nuet och är kortsiktiga och har sällan någon vidare målinriktning. De tar dagen bokstavligen som den kommer.

Dessa personer har mycket svårt att tåla motgångar eller hinder på deras väg mot målet. Man stannar inte upp för att ta sig runt olika hinder på ett smidigt sätt, utan forcerar dem istället, vilket ofta gör att man hamnar i konflikt med andra människor. De tar sig inte tid, och har svårt att förstå, andra människors behov/känslor. Och därmed uppfattas dessa personer ofta som okänsliga, burdusa och klumpiga. I svårare fall uppfattas de även som elaka, egoistiska och känslokalla.
Känslokalla är de dock inte, utan snarare tvärtom riktiga känslomänniskor. De visar sina känslor, tydligt och affekterat.

Hyper-, överaktivitet

Förr ansåg man att ett avgörande symptom på ADHD var att man var hyperaktiv. Så är det inte längre.

Problemen med att inte ha en normal aktivitetsnivå hänger samman med impulsiviteten.
Symptomen är att man har svårt att sitta stilla, svårt att koncentrera sig i omgivningar där det sker mycket runt omkring en som fångar ens uppmärksamhet.

För barn med dessa problem visar sig överaktiviteten, förutom i svårigheten att sitta stilla, ofta med att de trillar av stolen, välter ut glas m.m. Detta för att de är så uppvarvade att de har svårt att hålla koll på motoriken.

Som vuxen visar sig symptomen däremot ofta som sömnlöshet, stress, rastlöshet. Många trummar ofta med fingrarna, vickar på fötterna, tuggar ständigt på tuggummi eller fingrar på något för att hålla händerna sysselsatta.

Uppmärksamheten

Personer med ADHD har ofta mycket svåra problem med att uppfatta långa instruktioner. De uppfattas ofta som slarviga, lata och ointresserade.
Detta beror på att de har svårt att organisera sig, att slutföra påbörjade projekt. De har också svårt att återberätta saker, då de ofta fastnar i detaljer och tappar tråden.
Att ofta tappa bort eller glömma saker, tex att ta med läxböcker hem från skolan, är också typiska problem som personer med ADHD lider av.
Detta beror på att man hela tiden är fokuserad på det som händer där och då. Är man på väg att hämta sina läxböcker på väg hem från skolan, och det kommer någon som pratar om annat, så är läxböckerna bortglömda i ett kick.

Däremot kan dessa personer minnas och slutföra det mesta om de är motiverade och intresserade. Sådant som är tråkigt kan de inte slutföra om något mer intressant dyker upp. Saker som intresserar dem, utvecklar de däremot ofta ett "hyperintresse" för och där klarar de av vad som helst.

Parallella diagnoser och problem

Ofta har personer med ADHD även andra funktionshinder i kombination med sin ADHD. Vanligt förekommande är Asperger, Tourettes, DAMP (motoriska och perceptuella svårigheter), Dyslexi, Dyskalkyli samt även problem med inlärning, språket, talet, socialt samspel, trotssyndrom, ångest och depressioner.
Ju fler "extraproblem" personen har, desto svårare blir givetvis tillvaron för dess personer.

Men hjälp, stöd och anpassad skol-, arbetsmiljö kan man dock minimera effekterna av dessa "extraproblem".

Vad beror det på?

ADHD har genom forskning visat sig vara ett neurobiologiskt funktionshinder. Det har visat sig vara stor ärftlighet i detta.
Problem och påfrestningar under graviditet och förlossning kan spela roll.
I hjärnan hos personer med ADHD har man hittat avvikelser från det normala. Denna avvikelse visar sig som störningar i impulsöverföringen. Denna överföring styr uppmärksamhet, impulskontroll samt reglering av aktivitet. Vetenskapliga studier har visat att det handlar om bristande dopaminförsörjning i hjärnan. Bristen på dopamin på verkar också arbetsminnet, det vill säga förmågan att hålla flera saker i gång samtidigt samt att kunna hämta information i hjärnan för att avgöra via erfarenhet hur man skall hantera/agera i nya/olika situationer.

Det finns inga studier som visar att, det som många fördomsfullt skyllt på, handikappet kan framkallas av dålig uppfostran, stress, trauma, miljö etc.
Det finns däremot bevis för att god miljö, bra (rätt) uppfostran och mycket förståelse positivt påverkar att det förblir ett funktionshinder och inte ett allvarligt handikapp.

Att få diagnos

För att kunna säkerställa att en person har ADHD måste en mycket noggrann utredning göras. För barn görs detta hos BUP, och i samarbete med skola och eventuellt dagis. Man gör medicinska och psykologiska utredningar och intervjuar barnets föräldrar och eventuellt andra närstående.

För att få diagnos som vuxen, samarbetar man med läkare, psykolog och ibland andra närstående.
För både barn och vuxna krävs att man går igenom otaliga frågeformulär för att så säkert som möjligt kunna ställa rätt diagnos.

Behandling

Man kan aldrig bota ADHD, men man kan minimera problemen i det dagliga livet.

För barn i skolåldern kan man underlätta genom att placera dem rätt i klassrummet. Ofta sitter de bäst längst bak, där de har full koll och överblick av vad som sker samtidigt som de kanske kan koncentrera sig på läraren. Sitter de omgivna av andra snurrar de ofta runt och kollar vad de andra gör och tappar fokus på lektionen.
Läraren kan underlätta genom att ge barnet lite extra feedback, lite extra uppgifter om barnet snabbt blir klart och försöka hitta på saker för att hålla barnet motiverat.

Olika strategier underlättar ofta mycket för barnet. Som att man förutser och undviker situationer som framkallar stress eller starka känsloutbrott. Till exempel kan man undvika tjafs och bråk på ett enkelt sätt genom att alltid i god tid förbereda barnet på vad som skall hända. Både i skolan och i hemmet. Oavsett om det gäller rast, byte av ämne eller om det är dags att borsta tänderna.

För den vuxne med ADHD underlättas vardagen dels av samma strikta rutiner och struktur som för barnet. Men också av att man informerar arbetskamrater och anhöriga. En del behöver anpassade arbetsplatser/arbetsuppgifter. Ytterligare en del behöver hjälp praktiskt, i hemmet. Som med att handla, städa och sköta vardagsekonomin. En del blir hjälpta av psykoterapi.

Både barn och vuxna kan också vara hjälpa av att medicineras. Man behandlas då med centralstimulerande medel i mycket låga doser. Denna medicinering har det gjorts mycket forskning på och den är inte beroendeframkallande. Studier visar att medicineringen ger mycket goda resultat och att det är obetydliga biverkningar. Vi går inte in mer på medicinering i denna artikel, då det är mycket individuellt och något som man från fall till fall skräddarsyr med sin läkare.

 

Av: Cattis

Datum för publicering

  • 2007-09-12

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-09-12 18:56 #1 av: HannaM

Jag gråter nästan. Började med att kopiera några meningar jag kände stämde in på mig och som jag tänkte kommentera. Men när jag insåg att hela texten var en enda beskrivning av mig så struntade jag i det.

Att inte komma igång med saker, att stressas till att inte göra något. Kämpar som en dåre för att få min vardag att gå ihop, med handling, städning, tvätt och allt som skall göras. Kommer inte igång, eller börjar men kan inte slutföra pågrund av distraktion. Hur gör man för att få hjälp med det? Hur "sjuk" måste man vara? Har försökt ta upp det med min kontaktperson inom vården men dom säger att ja då får ni väl hjälpas åt hemma (jag och min man)

Att ha sin vardag välplanerad för att få allt att fungera stämmer så in i minsta detalj, dock behöver jag ju någon som sparkar mig i ändan och ser till att jag verkligen GÖR det som planerats, har alldeles för lätt för att fastna i något annat.

http://hannasskafferi.blogaholic.se/ http://www.classicferret.se
Anmäl
2007-09-13 20:09 #2 av: Alexej

Jag är verkligen nyfiken om jag har vuxen-adhd. En del stämmer, andra inte. Och hur ska man bedömma vad som är normalt. Om du jämför svensk med italiensk temperament? Som barn och ungdom var jag "vild", som vuxen spontan, impulsiv och rastlös. Jag kan jobba hårt, jag kan vara lat och njuter av det. Jag tycker jag har italiensk temperment. Jag lever inte bara i nuet, jag vet precis vad jag gör och jag har bra självförtroende. Och om jag inte vill avsluta vissa saker, då finns det en anledning för det. Jag har depressioner och mycket värk pga fibromyalgi och det ena påverkar det andra.

Av en läkare fick jag "stämpeln" borderline efter ett kort samtal. Så jag är väldigt tveksamt mot vissa "stämpel".

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2007-09-13 22:34 #3 av: Cattis

#2 Det är ju jättevårt att säga. Du kan ha drag av någon diagnos, eller en väldigt mild form. Eller så har du inget alls.

Du skulle behöva göra alla skattningsskalorna för att kunna få svar på detta. De består ju av hundratals frågor, så de är ganska säkra/heltäckande.

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-09-14 11:28 #4 av: StuteriQveiar

Ja, det stämmer väl in på mina barn. Det stämmer även väl in på mig själv, men jag ska ännu göra den större utredningen, men allt pekar på att jag har ADHD jag också. Min pappa har fått diagnosen i 60-årsåldern. Min pappa och min son medicinerar. Själv vill jag börja för att se om det kan ta något av "myrorna i kroppen"...Min yngsta dotter är ännu för ung för att få diagnos om man inte vill bekosta den själv, men det ska vara dyrt har jag hört...Hon är tre år gammal, och jag känner igen min son väldigt väl i henne...Bra artikel! Glad

Anmäl
2007-09-17 13:10 #5 av: Charlotte-J

Tycker det mesta stämmer in klockrent på mig men fick diagnosen Borderline i våras. Är Borderline och ADHD lätt att förväxla?

Amor vincit omnia Kyss

Anmäl
2007-09-17 15:08 #6 av: HannaM

#5 ingen aning.. men jag har troligen båda två, har redan fått bordeline bekräftat och väntar på utredningen angående bokstäverna.

Vad jag vet så är Borderlinepatienter ofta mera hmm har en alldeles kalasdålig självuppfattning vilket ofta leder till självskada på olika sätt. Det borde ju i för sig vara lätt hänt med ADHD också, att för att man inte klarar av saker på samma sätt som "andra" gör, då är det inte svårt attbörja se ner på sig själv och få en snedvriden självbild. 

Borderline kallas också för "emotionellt instabil personlighetsstörning" och det handlar väl i princip om det. Man har problem i relationer till människor, både sig själv och andra. Väldiga humörväxlingar och en tendens att starkt älska för att nästa dag svart hata en person. Impulsivitet och svårt att kontrollera aggretioner och ilska är något som dom två diagnoserna har gemensamt. Som borderlinepatient är man känslomässigt sårbar och har en väldigt skev självbild. så jag vet inte.. om dom är lika. Tror inte jag tycker det men människor är olika.

http://hannasskafferi.blogaholic.se/ http://www.classicferret.se
Anmäl
2007-09-17 15:28 #7 av: Cattis

#5 På vissa sätt är det likheter (som mellan de flesta bokstavshandikap), men det finns saker som skiljer sig som Hanna skriver. Jagskall kolla upp mer om det.

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-09-21 02:55 #8 av: Grodan

Finns det något internet-test för att kolla om man har ADHD?

Jag gjorde en test på AMI för många många år sedan och då kunde man utläsa av det att jag har dyskalkyli, men jag ser även på släkt att vi har någon annan bokstavskombination som går i arv... vilket får mig att fundera, ska man avla på sådant? Flört

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2007-09-21 10:22 #9 av: Niklas

Om du berättar om särdragen som får dig att tro att ni har någon bokstavskombination i släkten kanske du kan få ledtrådar av andra här.

Ska man avla på sånt? Ja, varför inte? Mycket är väldigt bra hos dessa människor. Det gäller bara att förstå vad som är speciellt med dem.

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2007-11-05 23:16 #10 av: emee

Min mamma och även jag har börjat misstänka att jag har adhd eller nått liknande...saken är att jag inte har problem i skolan men annars passar jag in på den lugnare varianten eller nått liknande...jag har sociala problem och har varit deprimerad och har panikångest...jag äter antidepressiv medicin nu...det hjälper väl lite halvt Fundersam ...och jag vill ju har rätt hjälp...

Anmäl
2007-11-06 00:26 #11 av: Niklas

Välkommen hit! Det låter som om du har hittat rätt.

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2007-11-13 01:12 #12 av: Cattis

#10 Försök få tid till att utreda en eventuell diagnos, den kan vara till stor nytta för dig framöver.

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2008-01-05 14:28 #13 av: Kris_J

Kl 13.45 idag kommer en Brittisk dokumentär om ADHD i kanal 5.

Anmäl
2008-01-10 09:12 #14 av: Pinacoladas

Min kompis har ADHD så nu fattar jag varför hon är så "pigg" hon kan typ inte konsetrera sig heller

Anmäl
2008-01-10 12:17 #15 av: Niklas

"Pigg" var en bra beskrivning av hyperaktivitet. :-)

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2009-07-12 16:29 #16 av: chemenov

Mycket av det som stod i texten passar in på min lillsyrra och mamma. Speciellt detta stycke reagerade jag på:

"Vuxna med ADHD, som ej fått diagnos, har ofta problem med depressioner, extremt dålig självkänsla samt stora problem att klara av arbetsliv och relationer. I allra värsta fall hamnar de ofta i svåra missbruk och kriminalitet."

Min mamma har haft problem med alkohol ända sedan jag var liten. Hon får kraftiga humörsvängningar, är typ alltid stressad och lättirriterad. Men det var intressant att läsa att flera nämner borderline och om det skulle kunna ha någon koppling med ADHD..?, för jag har många gånger funderat om hon har det..

Min lillsyrra är ofta otålig och rastlös och hon har haft problem med droger och kämpar nu med att bli fri från beroendet, hon är deprimerad och kan få ångestattacker. Hon är väldigt rak på sak och säger vad hon tycker, så fungerar min mamma också. Ingen av dem klarar av att planera något längre fram i tiden. Men min lillsyrra är också otroligt rolig att vara med då hon är spontan och "pigg" som någon redan beskrev det, och så är hon väldigt kreativ och konstnärlig

Anmäl
2009-08-11 04:52 #17 av: snurro89

Så om man har add, e man till och med mindre, aktiv än "normala" ?

Anmäl
2009-08-11 20:24 #18 av: Kattmynta

Jag har nyss fått diagnosen ADHD/ADD

Tack för en mycket bra artikel. Den är verkligen skriven för att passa i dagens samhälle! Många artiklar om ADHD känns förlegade. Skönt att höra att ADHD inte bara hänger på hyperaktiviteten längre.

S

Anmäl
2009-09-02 20:35 #19 av: Grodan

Undrar hur många som läser artikeln och känner sig träffade utan att ha ADHD. *nyfiken bara*

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2009-09-02 21:04 #20 av: [aspie]

#19 det har jag oxå funderat på många gånger

Anmäl
2010-01-13 16:25 #21 av: Musiken

#19 Jag har nu last artikeln och kanner mig traffad. Valdigt traffad.  Enda som inte stammer ar att jag inte ar overaktiv. Jag forsatter mig sjalv i situationer jag inte kan hantera genom att vara spontan i talet dock.

Anmäl
2010-01-13 19:59 #22 av: Casiopeia

#21 man kan ha ADHD utan överaktivitet, då brukar man kalla det ADD

Anmäl
2010-01-14 02:47 #23 av: Banankaka320

#19 Det är nog bara folk som misstänker tidigare att man har det som läser tråden :) 


Anmäl
2010-04-13 19:42 #24 av: JohannaEkroth

Putt

Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2010-07-30 15:04 #25 av: Brullebro

Jag blir tårögd, som Hanna.. Det stämmer in så väl! Jag ska till bup snart och få göra en utredning på det här, eftersom att det blivit ett problem för mig, ett STORT problem. Saker som förut varit så enkla, har blivit så svåra. Åh hjälp, ALLA tankar en gång! Jag som tänkt skriva massa här och allt kommer på en gång och jag kan inte sära på tankarna.. Och då blir det helt enkelt inget massa skriva ._. Men man kan alltid försöka.. Jag har så mycket problem med ilska, koncentration, impulsitivet mm, och allt blir bara en stor röra. Det går inte att förklara ens, inte för någon. Det bästa är att skriva upp det, men hur i hela världen ska det gå när det INTE går? :s Jag har mycket ångest och skadar mig själv, samtidigt som de i min familj inte alls mår bra och det görs då värre. Jag behöver nog prata av mig och inte skriva.. Men det stör mig att de jag försöker prata med bara avbryter mig, och när jag berättade det här för en vän, sa hon att hon inte trodde att jag hade det för jag var en "normal" tjej, trots att jag berättat det mesta för henne, hur kan hon säga så när jag kämpar dagligen för att det ska gå så bra som möjligt? Min biologiska mamma är väldigt sjuk, har ADHD i värsta "grad" och därmed annat. Hon knarkade mycket när hon var gravid med mig och det var märkligt att jag inte alls var sjuk då jag kom. Men läkaren sa att det kan hända att när jag kommer upp i tonåren kan jag bli sjuk. Och när folk säger att det jag går igenom är sånt som kommer i min ålder :s Det gör mig så förbannad, dom vet inte vad dom säger! Och när man sen ska försöka förklara så går det helt enkelt inte. Även min storebror (vi två kom till samma "nya" familj när vi föddes, han är 6 år äldre än mig) har ADHD. Jag blir så lätt stressad för när jag håller på med att göra något som kräver en del tänkande, kanske mamma kommer in och säger "Du måste dammsuga nu!!" så skiter sig ALLT, saken jag höll på med blir förmodligen aldrig klar eller så gör jag den klar lååångt senare, jag blir så stressad och kan knappt dammsuga då, och jag svarar förstås på ett oförskämt sätt.. Och det är så mycket mer jag inte kan sätta ord på. Och ÄNDÅ så tvekar jag, kan jag verkligen ha det?

Anmäl
2010-10-13 19:55 #26 av: tililili

Jag stämmer in på i princip allt jag läser om adhd, utom överaktiviteten, är i stället trött, så TRÖTT. Så, add?

Men jag hade inga symptom alls som liten..?

Anmäl
2010-11-08 20:05 #27 av: Casiopeia

#26  Det finns tre sorters ADHD:

ADHD med huvuidsaklig hyperaktivitet
ADHD med huvudsaklig uppmärksamhetsstörning ( även kallad ADD)
ADHD med både hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning

 Så ja, ADHD utan överaktivitet är ju ADD och då är man ju oftast övertrött i stället (hypoaktiv).

Däremot så är ADHD inget man "får" utan det är ju medfött och något man ska ha haft hela livet för att få en diagnos. ADD-personer får dock oftast sin diagnos först i vuxen ålder eftersom det inte märks så tydligt på dom som barn, just för att de inte är så stökiga, aggressiva eller hyperaktiva som de som har ADHD med huvudsaklig hyperaktivitet har.  Istället är de oftast mer tillbakadragna, deppiga, tystlåtna men har svårt att koncentrera sig i skolan om det inte är något ämne de är mycket intresserade av. De uppfattas ofta som lata, slöa, ointresserade, klumpiga och slarviga trots att de egentligen är mycket begåvade. 

I vuxen ålder kan man få symtom som liknar ADD om man är väldigt stressad, det kan vara ett tecken på utbrändhet, eller att man är psykiskt överbelastad av någon anledning. Därför ska man ta det på allvar om man plötsligt inte kan koncentrera sig, känner en innre rastlöshet eller blir extremt utmattad utan anledning!

Anmäl
2010-11-14 13:55 #28 av: tililili

" I vuxen ålder kan man få symtom som liknar ADD om man är väldigt stressad, det kan vara ett tecken på utbrändhet, eller att man är psykiskt överbelastad av någon anledning. Därför ska man ta det på allvar om man plötsligt inte kan koncentrera sig, känner en innre rastlöshet eller blir extremt utmattad utan anledning! "

 

Kan vara så med, men vad gör man åt det då?

Anledningen till att jag börjat fundera på just adhd och add är att jag i många år har haft ätstörningar... + att jag nu känner igen mig på symptomen... min läkare har sagt att det kan vara så att jag inte har så grav adhd/add så jag har kunnat hantera den när jag var yngre, men sen blev det stress och ätstörningar och jag klarar inte att hantera det nu...

Ska få en utredning, är lika nervös för att jag ska ha det som om jag inte har det...  

Anmäl
2011-09-16 21:23 #29 av: Forest

Har själv en 15årig son med vissa problem ända sen han var dagisbarn var han en väldigt aktivt barn. Jag var van att han detta aktiva barn andra satte ofta hjärtat i halsen då han ibland kunde göra saker utan att tänka på vad händer när jag landar Obestämd Som ensamstående ungmamma var det helt okej för mig jag orka hänga med honom hit o dit sysselsätta honom och aktervera honom. När vi hade bytt skola och han gick i 4e klass så prata jag med läraren hon hade funderat på ADHD, Kämpade i flera år med få tid för göra en utredning den förefall när han var 13år och det visa inget allt var så bra så kortminnet var vist dåligt. Så ringer de o säger att utredlingen är ogilltig o man ska vänta tills det gammla testet är 2 år gammalt. Förvånad Nu vart jag ganska förbannad o det märkte psykologen. Det visa sig att en mannen som gjort utredning i våran kommun har gjort alla utredningar fel, iaf äntligen har dessa 2 år gått så nu är vi på G med hoppas jag iaf rätt utredling. Idag kan jag itne förstå hur jag har missat detta eller att inte nån annan tidigare har sagt till om detta. Jag vet inte om min son har ADHD men allt jag läser om detta är bara att pricka av allt stämmer in på honom nu är han vissligen lite lugnare men han gör saker än idag utan att tänka sig för, ofta har man en son på kryckor pga rigälstykad fot. Kompisar orkar inte heller med honom alltid, men det har han löst genom ha flera kompisar som jag säger löser av varandra. Tack o lov har han bra kompisar och han är en väldigt fin pojke själv. Jag hoppas iaf att vi får en bra utredining och jag tror att han har ADHD.

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2011-09-18 22:20 #30 av: Grodan

#27 ADD Stämmer bra på mig. Jag har varit "utbränd" sedan 2005 och blir aldrig frisk... Har tyvärr aldrig haft någon bra läkare och inte kunnat få någon hjälp. Att söka hjälp har sedan 2 år tillbaka även blivit svårt stressande för mig så jag försöker att läka mig själv.

På senare tid har ät- och sovstörningar blivit ett större problem. Jag är jämt trött men har svårt att somna och sova i längre perioder (8 timmarsnatt vore skönt att få uppleva igen).

__________________________________________________

Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~  arinella´s råttuppfödning

Anmäl
2011-09-21 14:49 #31 av: [lejdyga]

Ska bäretta att jag har  adhd Tyst

Anmäl
2012-02-03 11:40 #32 av: Forest

31 se det inte som ett nedslag utan som en gåva får man en bra inblick hur man själv funkar o den hjälpen man behöver o tar tillsig den så kan du komma väldigt långt här i livet Flört

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2012-02-29 10:25 #33 av: elv

hej jag har en son som är 5 år.. och har fått dianos adhd..

fick uplysnnig från bup att man kan ansöka om vårdbidrag

nu har jag ansökan framför mej och vet inte hur jag ska börja skiva mer allt

tex "merkosnader och extra tillsyn och funktions nersättning,,,

ere nån som kan ge tips?

mvh// förvirrad mamma...

Anmäl
2012-03-24 19:40 #34 av: [JoannaStridh]

Lite läskigt att känna igen sig så mycket...

Anmäl
2012-03-25 00:19 #35 av: MissInAction

Känner också igen mig i allt. Sitter och vickar på foten medans jag läser "Som vuxen visar sig symptomen däremot ofta som sömnlöshet, stress, rastlöshet. Många trummar ofta med fingrarna, vickar på fötterna, tuggar ständigt på tuggummi eller fingrar på något för att hålla händerna sysselsatta." Ett leende sprider sig över mina läppar OskyldigSkrattande


Maria, sajtvärd på Ryssland , medarbetare på Law of Attraction och Film
Kluring om Ryssland

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.