2008-12-02 10:21 #0 av: Niklas

Det finns flera sajter på iFokus vars ämnen ligger ganska nära varandra. Här presenteras några som ligger nära Bokstavsfolk.

Frivilligarbetare iFokus: Min önskan är att alla vi frivilligarbetare och ni som har med oss att göra, ska kunna ha ett ställe att träffas på, prata med varandra och få det stöd och den hjälp som vi behöver.

Frivilligarbetare är:
God man/förvaltare, stödperson, kontaktfamilj, kontaktperson inom Sol och LSS, stödfamilj, lekmannaövervakare, förtroendeman, häktes och anstaltbesökare samt besökare på SIS ungdomshem.

Åsa, sajtvärd

 

Psykologi iFokus är en sajt där ni som medlemmar styr innehållet.

Diskutera, debattera, ställ frågor, svara på frågor och tyck till.
Här är alla välkomna, oavsett om man själv är drabbad, är anhörig, vän eller bara allmänt intresserad.
I vårt sidhuvud finns två händer, och det är lite av min tanke, att vi ska stötta varandra, i med- och motgångar. Men även ha trevligt tillsammans!
Här är vi vanliga människor med egna erfarenheter.

DavidE, sajtvärd

 

SYNSKADADE I FOKUS: Mötesplatsen på nätet för oss synskadade och andra som är intresserade av dessa frågor.

Här delar vi med oss om olika saker det kan vara både stort och smått och så debatterar vi olika frågor som kan beröra oss med synskador.

Rörelsehinder i fokus: Mötesplatsen på nätet för oss med rörelsehinder och andra som är intresserade av dessa frågor.

Här delar vi med oss av våra erfarenheter och debatterar frågor som berör oss med rörelsehinder

Hörseskadade i fokus: Mötesplatsen på nätet för oss med hörselskador och andra som är intresserade av dessa frågor.

Här delar vi med oss av våra erfarenheter och debatterar frågor som berör oss med hörselskador.

Med Vänliga Hälsningar

SvenA

Epilepsi iFokus: Här pratar vi om epilepsi hos människan. Hur det är att leva med epilepsi sjukdomen. Det finns tyvärr en stor okunskap om just epilepsi. Några har stora problem med sin epilepsi, andra har en lättare form av sjukdomen. Stödet från omgivningen är oerhört viktigt för den drabbade.

Per50 medarbetare på epilepsi