Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen ADD & ADHD relaterat Olika former av autism Tourettes Syndrom Motorikstörning (DCD) Tvångssyndrom (OCD) Trotssyndrom (ODD) Ansiktsblindhet (Prosopagnosi) Dyslexi & Dyskalkyli NPF + Psykisk sjukdom Övriga NPF Kan jag ha en diagnos? Utredningar (Hur? Var? När? Varför?) Allmänt Presentationer & Nya medlemmar Hjälpmedel & Stödinsatser Läkemedel & Behandlingar Lagar och regler (LSS, SoL, m.fl.) Ekonomi

Kost och matlagning Tips och goda råd Var vi bor (Tråd för landskap/stad) (IRL-vänner sökes) Vänner sökes Tester Bilder & Foton Litteratur Media Dagis / Skola / Jobb / Praktik Familjeliv Diskussioner om NPF Berättelser ur verkligheten Fetalt Alkoholsyndrom (FAS) Off topic - [OT] Dagbok Lekar / Kluringar Om sajten & Om iFokus
01 - Allmänt

Vårdbidrag

2007-10-02 22:05 #0 av: Cattis

Du kan få vårdbidrag om du som förälder vårdar ett sjukt eller barn med funktionshinder. Ett krav är att barnet behöver särskild vård och tillsyn i minst sex månader och/eller att du har särskilda merkostnader på grund av barnets funktionshinder.

OBS! Denna information är hämtad från Försäkringskassans hemsida.

 

Du kan få vårdbidrag redan när barnet är nyfött och längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Därefter kan den unge själv ansöka om handikappersättning.

Det är du som är förälder som får vårdbidrag. Som förälder räknas

 • biologisk förälder
 • adoptivförälder
 • en person som stadigvarande bor tillsammans med föräldern om de är eller har varit gifta med varandra eller om de har eller har haft gemensamt barn
 • en person som tagit emot ett utländskt barn i adoptionssyfte
 • särskild förordnad vårdnadshavare.

Om båda föräldrarna begär det, finns det möjlighet att dela utbetalningen av vårdbidraget. Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet och båda föräldrarna måste delta i vården av barnet.

Vårdbidrag är en ersättning för förälderns merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionshinder ger upphov till. Ersättningen är skattepliktig inkomst och ger pensionsrätt men räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst.

Merkostnader är utgifter för sådant som behövs extra på grund av barnets funktionshinder eller sjukdom. Det kan vara till exempel slitage på kläder, extra tvättkostnader eller särskild kost.

Merkostnadsdelen kan vara 18, 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet och är varken skattepliktiga eller pensionsgrundande. Om dina merkostnader är lägre än 18 procent av prisbasbeloppet får du inte någon ersättning för de merkostnader du haft. Om de är minst 18 procent men inte 36 procent, får du 18 procent av prisbasbeloppet som en skattefri del.

Om tillsyns- och vårdbehovet för ett barn är så stort att helt vårdbidrag ska betalas ut och du dessutom har merkostnader som motsvarar minst 18 procent av prisbasbeloppet kan en högre, skattefri ersättning betalas ut utöver helt vårdbidrag.

Vårdbidrag kan också betalas ut enbart för merkostnader. I sådana fall ska merkostnaderna minst uppgå till 36 eller 62,5 procent av prisbasbeloppet. Om dina merkostnader är lägre än 36 procent av prisbasbeloppet kan du inte få vårdbidrag enbart för merkostnader.

Prisbasbeloppet är ett tal som visar prisutvecklingen. 2007 är prisbasbeloppet 40 300 kronor.

Vårdbidragets storlek

Man kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Om det finns flera funktionshindrade barn i samma familj så ser man på det sammanlagda behovet av vård och tillsyn och på de sammanlagda merkostnaderna. På så sätt kan du få vårdbidrag, även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till vårdbidrag.

Du kan bara få ersättning för merkostnader utöver ett helt vårdbidrag då du vårdar fler barn om vård och tillsynsbehovet för ett barn är så stort att det ger rätt till helt vårdbidrag.

Helt vårdbidrag för 2007 är 8 396/mån och den lägsta nivån, en fjärdedels vårdbidrag är 2 099 kr/mån vilket är 62,5 % av prisbasbeloppet.

Om ditt barn tillfälligt vårdas på sjukhus eller annan institution kan du få behålla vårdbidraget under högst sex månader. Du kan få behålla vårdbidraget i ytterligare sex månader om ditt barn är svårt sjukt. Det krävs då att du - som en del i behandlingen - är närvarande på sjukhuset eller institutionen "i betydande omfattning".

Om ditt barn, genom samhällets försorg, vårdas på en institution, kan du få ferievårdbidrag för de dagar då barnet bor hemma hos dig. Kraven för att få ferievårdbidrag är

 • att barnet är hemma under minst 10 dagar (som inte behöver vara i följd) under ett kvartal eller
 • att barnet är hemma minst 10 dagar i följd vid ett kvartalsskifte.

Ferievårdbidraget per dag är en trettiondel (1/30) av månadsbeloppet.

Om ditt barn vistas på elevhem vid statlig specialskola eller till exempel ett riksgymnasium, kan du få vårdbidrag för den tid ditt barn vistas i hemmet.

Om du tillfälligt inte kan vårda barnet (till exempel på grund av studier), så kan du ändå få behålla vårdbidraget i sex månader. Tiden kan förlängas med ytterligare sex månader, om det finns särskilda skäl.

Om barnet avlider kan en förälder få behålla en del av vårdbidraget i högst åtta månader efter dödsfallet.

Ansökan

Ansökan om vårdbidrag görs på särskild blankett. Du kan ladda ner blanketten via länken "Blanketter" till höger.

Till ansökan ska du även bifoga ett läkarutlåtande om sjukdomen eller funktionshindret. Behöver du kan du även få hjälp att fylla i ansökan.

Det är socialförsäkringsnämnden hos Försäkringskassan som beslutar om vårdbidrag. Nämnden består av förtroendevalda.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Det måste du göra inom två månader. Hur det går till framgår av beslutet, om du behöver hjälp kontakta Försäkringskassan.

Vårdbidrag betalas ut varje månad, i huvudsak genom insättning på konto.

Du måste anmäla alla förändringar som kan påverka rätten till vårdbidrag. Om du fått för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka.

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-10-07 13:33 #1 av: Citronmeliss

Ofta är det inte förrän det blir aktuellt med att söka vårdbidrag som man sätter sig in i vad det verkligen innebär och när man har rätt till det!

I vissa fall blir man ej beviljad...

Man kan tex inte få vårdbidrag för sitt barn om man samtidigt är pensionär/sjukpensionär.

Ersättningen vid långtidssjukskrivning kan ifrågasättas eller sänkas till tex deltid även om man är sjukskriven från ett heltidsjobb.

Jag tror inte att det är allmänt känt! Utan det är sådant man upptäcker först när/om man hamnar i den situationen!

 

Anmäl
2007-10-07 13:42 #2 av: Milla

Det måste vara olika för olika kommuner då, vi har vårdbidrag och det är jag som står för det. När vi sökte så var jag långtidssjukskriven och nu är jag sjukpensionär och det har inte ifrågasatts alls.

 

Anmäl
2007-10-07 13:51 #3 av: Citronmeliss

Vilken tur... att du ej har behövt drabbats! Det är nog som vi diskuterade i en annan tråd.. Att man behandlas olika utifrån handläggarens åsikter och beroende på bostadsort!

När vi ansökte vårdbidrag för min son och det blev beviljat informerade de oss att min man EJ kunde stå för det pga hans sjukpension.

Jag arbetade och kunde därför stå som mottagare annars hade vi ej fått något!

Tyvärr förändrades villkoren för mig då jag pga egen sjukdom blev långtidssjukskriven! Först fick jag min sjukpenning enligt utan problem men när det skulle ändras till tidsbestämt på 2 år hörde de plötsligt av sig och meddelade att då jag uppbar ersättning för min son så beviljades jag enbart halvt sjukbidrag!

Vårdbidraget förblev oförändrat men ej min sjukpenning som minskade drastiskt!

 

Anmäl
2007-10-07 14:03 #4 av: Citronmeliss

Hoppas nu att jag inte skrämde upp er med denna tråden, men visst är det knasigt att två personer med likvärdig problematik EJ behandlas lika! Det leder till en stor osäkerhet hos oss som är i behov av hjälp på olika sätt! Fundersam

(detta gäller både vid sjukskrivningar och när man ansöker om bidrag som man har rätt till)

 

Anmäl
2007-11-07 14:59 #5 av: Milla

Så då har vi fått sonens vårdbidrag förlängt och helt plötsligt så får han nu 1/4 dels istället för som innan ½ ringde och frågade vad det var som gjorde att dom sänkte det. Då får jag till svar att "han är nu 15 år och enligt våra normer så behöver han inte lika mycket tillsyn som innan" men hallå han är 15 år och är ute med kompisar på ett helt annat sätt nu än vad han var när han var yngre nu är det även sprit inblandat och dom hittar på en hel massa, så nu är det mer passning än tidigare.

Nä så är det enligt deras normer..........................

Kan berätta att jag har vårdbidraget trots att jag är 50% sjukpensinär och arbetsös.

Anmäl
2007-11-08 00:50 #6 av: Alexej

Jag frågade på försäkringskassa efter vårdbidrag och de sa bara om jag har merkostnader genom medicin eller körningen till läkaren.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2007-11-08 00:55 #7 av: Cattis

#6 Slitage på kläder, möbler räknas också in. Alla timmar som krävs för att passa på honom, se till att han har vad han behöver o att han kommer i tid osv. Allt skall man ta med. Plus medicin o kostnader för att köra såklart.

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-11-08 01:28 #8 av: Alexej

Slitage för möbler skulle jag behöver. Söndersparkade trädgårdsmöbler, krossade rutor, bula i bilen, listan kan göra långt. Jag var där för att fråga efter bensinkostnader för att köra honom till skolan-han skulle inte hinna med bussen en enda gång. Då sa de vårdbidrag bara för medicin-tar han inte och att köra honom till läkare kan jag betala själv. För bensinkostnader för att köra honom till skolan skulle någon hos kommunen vara ansvarig men vem visste de inte. Så jag gav upp:(

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2007-11-08 02:12 #9 av: Cattis

Be din sons läkare om hjälp att skriva ett BRA intyg. De vet precis vad de skall skriva o kan ge dig råd.

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-11-11 22:22 #10 av: sanne

 

Vi har vårdbidrag på vår son, dock med annat handikapp (diabetes) vi får kämpa för o få ett halvt nu, dom anser att han är 8år o kan sköta din sjukdom själv.. senast för 2 veckor sedan var han nära att hamna i koma, då han fick för mkt insulin.

man måste orka o stå på sig mot försäkringskassan, lika jobbigt varje gång kan jag tycka.. vi får inget merkostads bidrag, trots extra kost, ni andra har ju andra saker som måste kosta er extra..

Anmäl
2007-11-13 00:36 #11 av: Niklas

#5: Du måste beskriva utförligt vilka extra kostnader hans handikapp medför. Det är det som ligger till grund för vad de betalar ut.

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2007-11-13 14:28 #12 av: Milla

¤11 vi har punktat upp och beskrivit precis hur det är och vad som gör att det blir extra kostnader.

Tex telefonkostnader tar dom inte mer då man kan få abonemang där det kostar 0.67 öre att ringa så det tar dom inte.

Det som är så konstigt är att det är mer passning nu än för 2 år sedan då han hade ½ bidrag.

För två år sedan så var inte polisen inblandad, men det är dom idag och det tar inte  FK någon som helst hänsyn till. Att han krosar fönsterrutor och river i sönder skolböcker ligger inte under extra kostnader utan det handlar om tillsyn..................

Idag är det en hel del snatteri, fylla, förstörelse på stan och andra påhitt. Så nog 17 måste vi ha en mycket mer koll på honom. Det innebär också att vi måste ha två bilar då Christoffer jobbar skift och jag måste kunna köra runt och leta upp sonen när han inte kommer hem som han ska.

Det bryr sig inte FK alls om.

När jag tog upp detta med FK om snatteri och förstörelse så menar dom på att det då måste till mer tillsyn, jamen hallå det är ju det vi också menar varför sänker man då bidraget???

Ja jag vet att han är i fel gäng MEN jag KAN INTE vara med honom 24 timmar om dygnet.

Jaja nu är det som det är och förhoppningsvis så kommer Simme till insikt med sitt liv och ändrar sig.

Anmäl
2007-11-26 10:09 #13 av: martdat

Min dotter har aspergers adhd, tics, trottssyndrom, heteretopi i hjärnan,, jag har 3/4 vårdbidrag men måsste säga att vi har inte tjänat speciellt mycket på det. först klapp de mitt bostadsbidrag på 1300 kr,, handläggningstiden tog sån tid att jag fick 4700 kr i skulld till F kassan, CSN slog ned som hökar och skulle ha 7000 extra per år,, till råga på allt drog de för lite skatt så att jag fick en skatteskulld! blev inte många kronor över till att förbättra livet för min dotter,,,

Sajtvärd på kattpolisen i fokus.

Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.

 

Anmäl
2007-11-26 11:40 #14 av: Cattis

#13 Prata med f-kassan, eller/och med din dotters läkare. Be dem förska lägga om så att bidraget blir utbetalt i större del som skattefri omkostnadsdel. Då räknas det inte som inkomst. Meningen är ju att man skall få MER pengar eftersom dessa barn kostar så mkt mer än "normala" barn gör.

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-11-26 11:57 #15 av: martdat

#14, tack men har redan pratat med dem, får inget för merkostnader.. att hon har sönder för tusentals kr varge år sket de i,, ex skulle jag behöva byta lägenhet för de ska höja hyran här IJEN men går ju inte, flickan har ju hafft sönder allt! för ju totalrenovera, är lite deppig i dag,, så ursäkta mitt negativa tankesätt, hittade hit i morse,, verkar vara ett trevligt forum"!

Sajtvärd på kattpolisen i fokus.

Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.

 

Anmäl
2007-12-08 01:15 #16 av: storAnnette

Oj,hittade in hit också och ser att jag kanske kan bidra med något och få gnälla av mig lite.Har en dotter med autism,utvecklingsstörning och mycket svårbehandlad epilepsi (hon har c:a 12-15 stora anfall i månaden trots medicin och inopererad vagusnervstimulator).Hon är 15 år.

FK har jag haft alltför mycket att göra med....två överklaganden ligger inne just nu,ett om vårdbidrag och ett om assistans.Har vunnit två gånger tidigare.

Jag har haft helt vårdbidrag för dottern,när hon fick assistans blev det 1/2 och nu menar de att "hon har assistans all vaken tid i hemmet" vilket är ren lögn (!).Hon har assistans all vaken tid förutom "skoltid",citationstecknen skrev jag pga att hon är borta så mycket från skolan (65% ungefär) och den tiden måste då jag finnas där.Det handlar om 2-3 skoldagar varje vecka i merarbete och det förvånar mig om inte länsrätten ger mig rätt.

Merkostnadsvårdbidrag har de också dragit in...i flera fall har de sagt "assistenten borde kunna avleda.De menar att assistentens uppgift är att t ex hålla fast dotterns händer så hon inte kan klösa sig...så det inte behövs så onormalt många plåster...kan ju säga att även assistansbolaget är rätt irriterade på denna handläggning.

Det har hänt en del när det gäller merkostnader,FK har numera tagit fram särskilda riktlinjer och det är svårt att få igenom "saker som går sönder".Jag hade ett shablonbelopp för det tidigare.Jag tycker det är bra att det ska bli lika över hela landet så olika som det är nu får det inte vara.

Så,nu har jag gnällt färdigt.Fortsätter med tips senare. 

Anmäl
2007-12-08 12:22 #17 av: Niklas

Det gläder mig att du har fått rätt mot Försäkringskassan när de har gjort fel. Tack för att du delar med dig!

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2007-12-10 14:09 #18 av: Milla

Fick idag nytt beslut på sonen och nu får han behålla sitt ½ vårdbidrag, tack säger jag. Det lönar sig att ifråga sätta hur dom gör sina beslut.

Anmäl
2007-12-11 20:25 #19 av: Niklas

Grattis!

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2007-12-12 16:03 #20 av: Citronmeliss

Härligt att höra Milla!Glad

Anmäl
2012-04-18 11:53 #21 av: Anonym

Jag fick avslag på att höja.. Har en fjärdedel och ansökte om ett steg till.. Suck..

Anmäl
2012-04-18 19:42 #22 av: martdat

oj vilken gammal tråd, kan berätta att vi fick fullt vårdbidrag 2009 och har flyttat till hus, renoveringen av lägenheten blev enhel del kostnader men banken var snäll o lånade ut extra utöver huslånen så allt löste sig.

#21 jag fick med avslag på höjningen jag sökte först men när jag ringde o pratade med handläggarn o berättade hur jag tänk att använda pengarna o pratade med henne  så höjde hon,

Sajtvärd på kattpolisen i fokus.

Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.

 

Anmäl
2012-04-19 01:48 #23 av: tarotlasse

#1

Jo då du kan visst få ett vårdbidrag beviljat även om du har en pension/eller sjukpension.

Mitt ex har en sjukpension och har ett halvt vårdbidrag för vårt  barn.

Sedan när det gäller förstörda  föremål  inredning osv så är det inget som vård bidraget är tillför  det finns ett annat bidrag för detta fick vi information om.

Som vi då sökte då det var som värst men det beviljades aldrig.

Däremot så råkade vi illa ut när barnet blev avstängd från skolan o vi fick gå hemma med barnet.

Eftersom skolan ansåg att dom inte kunde hantera situationen på grund av den våldsamhet handikappet orsakade.

Eller rättare sagt skyddsombudet  stoppade undervisningen av säkerhets skäl.

Så anmälde vi ju vård av barn under perioden då barnet var avstängt från skolan men det beviljade inte Föräskringskassan  eftersom det hörde till barnets funktions hinder så skulle vård bidraget täcka detta.

Hade vi däremot inte haft ngt vårdbidrag ja då hade vi kunnat få vara hemma för vård av barn.

Inget vård bidrag i världen täcker lönbortfallet  för att gå hemma i 3 veckor.

Samma om det skulle vara en dag barnet fick ett utbrott och skolan inte ville ta det ansvaret så fick vi inte heller ta ut vård av barn.

Däremot då barnet vid några tillfällen skadade sig själv på grund av funktions hindret ja då var det godkänt med vård av barn.

Eller när barnet blev inlagd på intuition för sitt funktions hinder då fick vi ta ut vård av barn fast det rörde sig om funktions hindret så mycket luddiga regler när det gäller vård bidraget.

Lasse

Anmäl
2012-04-19 06:10 #24 av: Anonym

#22 Jag tog det ändå muntligt.. Ska överklaga så klart.. 500 kr är inte mycket efter all skatt dem drar..

Anmäl
2012-04-19 11:16 #25 av: [Forest]

Jag bor med en man som inte är fadern till sonen som har adhd hans far är inte delaktig i sonen alls. Men hur funkar det jag arbetar dag-kväll min man natt han tar dagarna. Kan vi söka ihop min man och jag eller måste jag söka själv? Detta med slitage på kläder,möbler o sönder slagna inredning bör väl oxå kunna räknas in?

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2012-04-19 15:35 #26 av: [Kaktuz]

#25

"Det är du som är förälder som får vårdbidrag. Som förälder räknas

 • biologisk förälder
 • adoptivförälder
 • en person som stadigvarande bor tillsammans med föräldern om de är eller har varit gifta med varandra eller om de har eller har haft gemensamt barn
 • en person som tagit emot ett utländskt barn i adoptionssyfte
 • särskild förordnad vårdnadshavare."
Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.