2012-08-14 19:38 #0 av: JohannaEkroth

Ni med en AST; autismspektrumtillståndsdiagnos (pust, flämt; långt ord)

Alltså A-typisk, AS (asperger), HFA (högfungerande), IA (infantil)...

 

Autism kan visa sig på mycket olika sätt hos olika personer i sociala situationer. Forskaren Lorna Wing har försökt att beskriva detta genom fyra typer av personligheter. Varje typ beskriver ett typiskt beteendemönster i sociala situationer.

 

 

Lorna Wing tänker sig att samma slags underliggande svårighet orsakar alla olika uttryck för autism. Det handlar om en svårighet eller oförmåga att förstå andra människors tankar och känslor. Wing gör en indelning i:

  • De avskärmade
  • De passiva.
  • De aktiva men udda
  • De överdrivet formella och högtravande

Vilken grupp anser du att du hör hemma i?

    Läs mer på:

LÄNK