2012-10-24 13:45 #0 av: [Varulv]

Den här länken http://www.nichd.nih.gov/health/topics/asd.cfm innehåller en enligt min mening bra systematik av begreppet ASD, vilket vi ju bör känna till rättså rejält nu när också vi aspergare mera bestämt kommer att inordnas därunder:

 

Currently, the autism spectrum disorder category includes:

  • Autistic disorder (also called “classic” autism)
  • Asperger syndrome
  • Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (or atypical autism)

In some cases, health care providers use a broader term, pervasive developmental disorder, to describe autism.  This category includes the autism spectrum disorders above, plus Childhood Disintegrative Disorder and Rett syndrome.

 

För mig framstår den senare utvidgade definitionen särskilt bra och förnämlig, då den kan bidra till en ökad förståelse i ännu högre grad av vad störningen kan ha för bakomliggande orsak. Nomenklaturen och uppställningen ser i så fall ut såhär:

 

GENOMGRIPANDE UTVECKLINGSSTÖRNING inkluderar

  • Klassisk autism
  • Aspergers syndrom
  • Atypisk autism
  • Hellers syndrom
  • Retts syndrom

 

Känns detta riktigt, rätt och rimligt? Kommentarer? ObestämdTungan ute