2014-04-09 17:21 #0 av: JohannaEkroth

Är lite nyfiken på vad för olika hjälpmedel ni som har en diagnos som inte ligger under ADD/ADHD eller AST (Asperger/Autism), har. Till exempel Tourettes, Utvecklingsstörning m.fl. 

Ni kanske till och med klarar er utan hjälpmedel.

Berätta gärna utförligare i tråden vilket hjälpmedel ni använder er av. Kanske använder ni er av flera? 

Berätta gärna också vilka hjälpmedel ni kanske har provat på, men inte fungerade tillfredsställande.

(Givetvis får du svara i denna tråd om du till exempel har DCD + Aspergers Syndrom eller US (utvecklingsstörning) + ADHD)