2014-10-26 13:54 #0 av: Doctor Rockter

Finns det  risker med att inta XANOR 1mg när man äter blodtrycks medicin ENALAPRIL  SANDOZ 10mg.Jag har haft väldigt högt blodtryck ,många gånger ångest och psykisk stress.därför har har jag blitt ordinerad XANOR.