2015-01-09 14:35 #0 av: Niklas

ADD (attention deficit disorder) är en äldre benämning av det som nu betecknas ADHD-PI. ADHD-PI liknar andra former av ADHD men kännetecknas främst av symptom som att personen är lättdistraherad, glömsk, dagdrömmer, har bristande organisationsförmåga, koncentrationssvårigheter och svårigheter att slutföra uppgifter, också känt som uppskjutarbeteende. ADHD-PI har färre eller inga typiska symptom på hyperaktivitet och impulsivitet som är vanligt vid andra ADHD-typer.

Beskrivningen kommer från Wikipedia.