2015-08-17 13:34 #0 av: Niklas

Den som exempelvis sitter i rullstol har svårt att dölja sitt funktionshinder. För många bokstavsdiagnoser är det annorlunda.

Hur öppen är du med din/a diagnos/er? Välj det svar som passar bäst in på dig.