2016-05-05 10:08 #0 av: AMSG

Vi har ett barn som just utretts och det har konstaterats att h*n har drag av autism.
Det yttrar sig i problem med sociala kontakter och att det krävs stor tydlighet på vad som skall hända och vad som krävs. Hemma är det sällan bekymmer utan det är i sammanhang det skall presteras, tex skolan. Inga problem med inlärningen  och är väldigt intelligent. H*n har gått på en liten skola de senaste fyra terminerna vilket varit vår räddning. H*n oroar sig för mycket och har stora krav på sig själv. Tack vare tydlighet från både vår och skolans sida har h*n genomfört alla nationella prov och har preliminärt kommit in på sitt förstahandsval till gymnasiet.

H*n har inga problem att vistas i miljöer med mycket folk utan det är individuella kontakter som är jobbigt. Vi är redan nu inne på att förlänga gymnasiet med ytterligare minst ett år eftersom h*n i inte orkar med långa skoldagar. Vi ser en stor förbättring vid halv sjukskrivning och medicinering mot oro/utmattning. 

Nästa vecka skall vi på utvecklingssamtal ang gymnasiet. Vad kan vi kräva för hjälp och individanpassning? Det har pratats om LSS-stöd men då vi är helt nya på detta har vi inte hunnit sätta oss in så mycket än. 

Tips och råd mottages tacksamt Glad