2017-04-27 02:06 #0 av: Jerkaan

Hej!
Jag undrar hur ni tolkar detta.

Läste följande på svenskforsäkring.se

" Dyselexi som en isolerad företeelse före 25 års ålder ger ingen medicinsk invaliditets grad.

Besvär: uppmärksamhetsstörning med bristande impulskontroll och motorisk planering föreligger. Uttalande perceptuella svårigheter kan föreligga särskilt vid DAMP som kan försvåra inlärning och socialt samspel. Emotionella pålagringar är vanliga.

• lätta besvär inklusive Dyselexi före 25 år ålder 0%
• medelsvår ADD, ADHD , Damp 10 %
• med tung komorbiditet inviduella bedömning."

Blev nekad ersättning adhd och Dyselexi